Şirkətimiz tərəfindən “İctimai İştirakçılığın Dəstəklənməsi” ictimai birliyi üçün poster hazırlandı

“İctimai İştirakçılığın Dəstəklənməsi” ictimai birliyi üçün poster hazırlanaraq təhvil verildi.

iidib-poster